Pāvilostā, tiekoties ar deputātiem, lielas diskusijas par Dzintara ielas posmu

Pāvilostā jūlija beigās notika kārtējā Dienvidkurzemes novada domes sēde un vakarā arī deputātu tikšanās ar iedzīvotājiem.

Sēdes darba kārtībā bija izziņots 31 darba kārtības punkts, no kuriem lielākā daļā bija dažādi nekustamo īpašumu jautājumi. Sēdē apstiprināja visus 11 kandidātus, kas bija pieteikušies darbam Vēlēšanas komisijā, izveidota Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisija piecu cilvēku sastāvā un apstiprināts tās nolikums, kā arī apstiprināta Iepirkumu komisija piecu cilvēku sastāvā, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova.

Sēdes noslēguma jautājumos dome izskatīja iesniegumus un atļāva deputātam Linardam Tiļugam savienot deputāta amatu ar Padures pamatskolas direktora amatu, savukārt deputātei Lailai Urbānei atļāva savienot deputāta amatu ar Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolas direktores amatu un deputātam Andrejam Radzevičam atļāva savienot deputāta amatu ar darbu Cīravas pagasta zemnieku saimniecībā “Mazpoļi”.

Tāpat sēdes izskaņā sakarā ar ievēlēšanu Dienvidkurzemes novada domes deputāta amatā no Vērgales pagasta pārvaldes vadītāja amata atbrīvoja Jāni Vitrupu, no Bunkas pagasta pārvaldes vadītājas amata atbrīvoja Patrīciju Andersoni un no Gramzdas pagasta pārvaldes vadītāja amata atbrīvoja Dzintaru Kudumu.

Nākamā domes sēde notiks 12. augustā Rucavā.

Lai iepazītu jaunizveidotā Dienvidkurzemes novada pagastus un pilsētas, jau visu jūlija mēnesi Dienvidkurzmes novada dome dodas izbraukuma sēdēs dažādās novada vietās. 29. jūlijā pēc kārtējās domes sēdes Pāvilostā novada domes priekšsēdētājam Aivaram Priedolam un deputātiem tika organizēta neliela Pāvilostas pilsētas apskate, kuru vadīja iepriekšējais Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons.

Turpinājumā notika deputātu tikšanās ar iedzīvotājiem, kurā tika apspriestas tādas tēmas kā aktīvās tūrisma sezonas laikā lielais atkritumu pieplūdums pilsētai un apspriests atkritumu apsaimniekošanas plāns un rīcība, pilsētas centrālās pludmales tīrība un jūras aļģu savākšana no pludmales, kā arī tika risinātas pilsētas ūdenssaimniecības un kanalizācijas problēmas aktīvajā tūrisma sezonā, uzdots jautājums par jaunās novada domes darbu un Pāvilostas pilsētas pārvaldi, aicināts domāt par grants ceļiem uz novada mazajiem ciemiem un veidot dzīvojamo fondu jaunām ģimenēm un speciālistiem, lai no mazajām pilsētām, pagastiem un ciemiem neaizplūstu iedzīvotāji.

Lielākās diskusijas raisīja iepriekšējās Pāvilostas novada domes apstiprinātais un virzītais projekts “Zvejas ostas pievadceļa pārbūve, infrastruktūras un atpūtas zonas izveide Dzintaru ielā no Tirgus ielas līdz promenādei Pāvilostā”. Uz tikšanos ar jauno novada domi bija atnākuši vairāk nekā simts Pāvilostā dzīvojošo un lielākā daļa no viņiem vienojās, ka apspriestais Dzintaru ielas posms būtu jāsakārto, taču katrai no konfliktā esošajām iedzīvotāju grupām ir savs redzējums, kā tas būtu darāms. Domes priekšsēdētājs, deputāti un izpilddirektors uzklausīja iedzīvotāju argumentus un viedokļus, nolemjot, ka rūpīgāk jāizpēta šī jautājuma dokumentācija un domei adresētās vēstules, bet par pašu jautājumu tiks lemts kādā no augusta sēdēm.

Diskusijas noslēgumā domes priekšsēdētājs Aivars Priedols sacīja: “Šī tikšanās Pāvilostā man ir līdz šim sirsnīgākā un lielākā. Pāvilosta ir īsta pērle!”

Pievieno komentāru

Pāvilostā

Uz rekurzeme.lv pilno versiju