Ata Kronvalda Durbes pamatskola gaida karoga skices

Ata Kronvalda Durbes pamatskola atkārtoti aicina piedalīties konkursā par karoga skiču izstrādi. Konkursā var piedalīties ikviens interesents, portālu "Rekurzeme" informē Durbes novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciāliste Sanita Dejus.

Izstrādātajam Ata Kronvalda Durbes pamatskolas karogam, kas tiks izmantots dažādos pasākumos, jāveicina Ata Kronvalda Durbes pamatskolas atpazīstamība un jāatbilst šādām prasībām: vienkāršs, vienlaikus uzmanību piesaistošs, pievilcīgs, asociējas ar Ata Kronvalda Durbes pamatskolas darbības virzieniem, karogam obligāti jāizmanto uzraksts”Ata Kronvalda Durbes pamatskola”, karoga dizainā jāizmanto ne vairākpar četrām krāsām (karogs var būt saistīts ar skolas logo).

Darbi iesniedzami uz A4 formāta lapas, ja tie tiek nosūtīti uz e-pastu,tad jpg formātā. Katram darbam jāpievieno autora vārds, uzvārds,kontaktinformācija.Konkursa darbi tiks ievietoti apskatei Durbes novada mājas lapā.Konkursa darbus izvērtēs Ata Kronvalda Durbes pamatskolas izveidota komisija 3 cilvēku sastāvā (turpmāk – komisija).  Komisija novērtē katra iesniegtā darba atbilstību konkursa nolikumā noteiktām prasībām un11. jūnijā paziņos, kuru autoru skiču elementi tiks izmantoti karogā. Komisijai ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus un izsludināt jaunu konkursu.Karoga kompozīcijas izveidei var tikt izmantoti  un kombinēti vairāku autoru darbu elementi vai fragmenti.

Apbalvos dalībniekus, kuru skicesvai skiču elementi tiks izmantoti karoga izveidē.Darbu iesniegšanas termiņš līdz 31.05.2021.Iesniegt personīgi vizuālās mākslas skolotājai Ingai Lankupai,direktores vietniecei audzināšanas jomā Initai Ozolai, vai nosūtot uze-pastu durbesskola@durbe.lv.

Pievieno komentāru

Durbes novadā

Uz rekurzeme.lv pilno versiju