FOTO: Virgas pagastā izmēģina LEADER projektā iegādāto aprīkojumu

Šī gada sākums bija labvēlīgs kultūras aktivitāšu uzlabošanai un nodrošināšanai Virgas pagastā. Bez uzlabojumiem, ko piedzīvoja Virgas tradīciju nams, tika saskatīta nepieciešamība pēc kultūras pasākumu dažādošanas ārpus telpām Virgas pagastā, kā rezultātā tika izlolota ideja iegādāties aprīkojumu kultūras pasākumu norisei āra apstākļos.

Pateicoties gada sākumā izsludinātajam Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātam projektu iesniegumu konkursam Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam apakšpasākumā: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” tika piesaistīts fiansējums projekta "Aprīkojuma iegāde mobilās brīvdabas kultūrtelpas nodrošināšanai Virgas pagasta iedzīvotāju kultūras un citu sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai", Nr. 20-02-AL13-A019.2203-000008 realizēšanai. Šādu iespēju bijušā Liepājas rajona teritorijas pašvaldībām nodrošina biedrība “Liepājas rajona partnerība”, kura izstrādājot sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju, piesaista ELFLA finansējumu un administrē tā izlietojumu rīkojot projektu konkursus, informē Priekules novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Dundure.

Projekts "Aprīkojuma iegāde mobilās brīvdabas kultūrtelpas nodrošināšanai Virgas pagasta iedzīvotāju kultūras un citu sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai" ir viens no pašvaldības iesniegtajiem projektiem, kuru apstiprināja. Realizējot šo projektu pašvaldība iegādājās trīs dažāda veida, izmēra un pielietojuma teltis, nelielu skatuves platformu un dažāda izmēra baltus koka parka solus. Projekta kopējās izmaksas 13 116,59 EUR no kurām 8 525,78 EUR ir ELFLA atbalsts un pārējais ir pašvaldības līdzfinansējums.

Tā kā ar to vien, ka aprīkojums ir iegādāts nepietiek, jo par jaunajām iespējām ir jāinformē arī sabiedrība, tad pirmais pasākums, uz kuru iedzīvotājus aicināja Virgas pagasta kultūras pasākumu organizatore kopā ar kolēģiem no pagasta bibliotēkām un Purmsātu senlietu krātuves, notika jau 25.septembrī. Tā bija skaista silta, saulaina un krāsaina rudens diena, kad Purmsātu  muižas parkā norisinājās dzejas dienu rīta stunda ‘’Krustām šķērsām’’. Projektā iegādātā neparastā teltī, uz grezniem projektā iegādātiem, baltiem soliem sasēda Mežupes pamatskolas skolotāji, darbinieki, audzēkņi, ciema iedzīvotāji un viesi, lai klausītos mūzikas un dzejas sniegumā, kas radīja miera un harmonijas sajūtu klātesošajos. Mākslinieces Dace Straume un Ieva Škendere spēlēja dažādus instrumentus un lasīja Martas Landmanes dzeju uz jaunās skatuves platformas.

Virgas pagasta kultūras pasākumu organizatores Ieva un Daira uz šo sarīkojumu uzaicināja dzejnieces māsīcas Veltu Hermansoni un Ilgu Fridrihsoni no Kapsēdes, lai tās ar savu klātbūtni pagodinātu dzejas dienu sarīkojumu. Abas dalījās skaistās bērnības atmiņās, atcerējušās vasaras, kas pavadītas tepat – Purmsātos.  Velta iemeta domu graudu, ka ir jārīko skaists sarīkojums par godu māsīcai, dzejniecei Martai Landmanei, kas ir purmsātnieka, Lāčplēša kara ordeņa kavaliera Jāņa Dobeļa meita.

Sarīkojuma organizatores Daira un Ieva priecīgas atzīst, ka projektā iegādātais aprīkojums noderēs dažādiem pasākumiem muižas parkā un ne tikai. Skatuves platforma ir mobila, tās augstumu ir iespējams pielāgot pēc vajadzības. Savukārt trīs teltis var izmantot daudzos un dažādos veidos. Šis materiāltehniskās bāzes papildinājums ir lielisks ieguvums kultūras pasākumu organizatoriem, pagasta un novada iedzīvotājiem, jo tiks paplašinātas pasākumu organizēšanas iespējas un to apmeklēšanas ērtums.

Pievieno komentāru

Priekules novadā

Uz rekurzeme.lv pilno versiju