Rucavas novadā izsludina Ziemassvētku noformējumu konkursu 2

Svētku noskaņas radīšanas veicināšanai Rucavas novada pašvaldība decembrī izsludina Ziemassvētku noformējumu konkursu „Lai top mūsu svētki visgaišākie” ar devīzi „Lai gaišs top ikviens novada stūrītis” un aicina piedalīties Ziemassvētku noformējuma veidošanā novada uzņēmējus, iedzīvotājus lauku un ciemu teritorijās, vēstīts Rucavas novada mājaslapā.

Konkursa mērķis ir veicināt Rucavas novada Ziemassvētku laikam atbilstošas noskaņas radīšanu, akcentējot radošas un oriģinālas izpausmes ciemu un lauku teritorijā, savienojot  tradīcijas ar  novitātēm. Ar šādu aktivitāti ir vēlme veicināt aktīvu iedzīvotāju un uzņēmēju līdzdalību novada sapošanai, sagaidot gada nogales svētkus.

Konkursa ietvaros ir jāveido Ziemassvētku rotājumus logiem, ēku fasādēm un pieguļošajām teritorijām, meklējot savus paņēmienus, kā izgatavot svētku rotājumus, iekļaujot tajos ideju par gaismas ienešanu vistumšākajā gadalaikā.

Konkursam izvirzītos noformējumus jāpiesaka no 2020. gada 1. decembra līdz 2020. gada 21. decembrim plkst.17.00.

Pieteikuma veidlapas var saņemt un iesniegt Rucavas novada Tūrisma informācijas centrā (Adrese: “Centra dzirnavas”, Rucava, Rucavas novads, LV-3477 vai Dunikas pagasta pārvaldē ("Purenītes", Sikšņi, Dunikas pag., Rucavas nov., LV-3480). Elektroniski pieteikumu var aizpildīt mājaslapā www.rucava.lv vai iesūtīt veidlapu e-pastā: tic@rucava.lv vai tautasnams@rucava.lv.

Ikvienam ir iespēja pieteikt kandidātus arī Simpātijas balvas piešķiršanai, izmantojot to pašu pieteikumu veidlapu, kā konkursa dalībniekiem. Izlozes kārtā viens simpātiju balvas pieteicējs tiks pie svētkiem atbilstošas pārsteiguma balvas.

Pieteiktās vietas tiks vērtētas 2 grupās: 1. grupa - ciema teritorijā labākais svētku noformējums; 2. grupa - lauku teritorijā labākais svētku noformējums.

Katrā konkursa dalībnieku grupā ir paredzēta 1., 2. un 3.vieta, atsevišķi Rucavas un Dunikas pagasta teritorijās. Tiks piešķirtas arī novada iedzīvotāju Simpātiju balvas.

Konkursam pieteikto objektu vērtēšana notiks no 2020. gada 28. decembra līdz 2020. gada 30. decembrim. Rezultāti tiks paziņoti sazinoties ar pretendentiem un ievietojot mājaslapā www.rucava.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā “Duvzares Vēstis”.

Konkursa uzvarētājiem tiks piešķirti pateicības raksti un pārsteiguma balvas.

Jautājumi, kuri saistīti ar šo konkursu, precizējami Rucavas novada domes Tūrisma informācijas centrā, sazinoties ar Tūrisma organizatoru Natālija Grauduži tālr. +371 29134903, e-pasts tic@rucava.lv.

Pievieno komentāru

Komentāri 2

Skolnieciņš no Pokaiņu meža

Kovid-19 (covid-19) krīze rit pilnā sparā. Lai arī SARS-CoV-2 vīruss negrib piekāpties, saglabāsim mieru. Nepadosimies panikai. Domāsim labas domas. Vairosim pozitīvo enerģiju sev apkārt. Nekašķēsimies cits ar citu, bet dzīvosim draudzīgi! Respektēsim valdības lēmumus. Cienīsim mūsu valdību. Publiskās vietās valkāsim sejas un deguna aizsegus. Bieži un rūpīgi mazgāsim rokas ar ziepēm. Nedrūzmēsimies publiskās vietās, bet gan ievērosim 2 metru distanci. Ievērosim visus Latvijas Republikas valdības pieņemtos ierobežojumus kovid-19 sērgas mazināšanai. Ierobežojumi ir pieņemti ne jau izklaides pēc, bet gan sabiedrības veselības un Valsts drošības labā. Ticēsim labajam, ticēsim Latvju Dieviem. Atcerēsimies savu senču pagānisko ticību un rituālus. Godāsim Latvju Dievus. Turēsim cieņā senlatvju spēka zīmes. Paliksim mājās un aizlūgsim Latvju Dievus. Iedegsim zaļu svecīti par godu Dabas Mātei. Iedegsim tumši zilu svecīti par godu Pērkonam. Iedegsim dzeltenu svecīti par godu Laimai. Iedegsim pelēku svecīti par godu Veļu Mātei. Iedegsim baltu svecīti par godu kovid-19 sērgā mirušo dvēselītēm. Lai Augstākie spēki (Latvju Dievi) mums palīdz pārvarēt šo krīzi! Lai Latvju Dievi pasargā mūs no ļauna! Lai Latvju Dievi ir ar mums! Visa slava Latvju Dieviem!
Svētīgi, Skolnieciņš no Pokaiņu meža [Latvju Dievu dēls]
Darbs. Mājas. Svaigs gaiss.
©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-)
Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
#Latvija #latvietība #LatvjuDievi #Pērkons #Laima #Māra #DabasMāte #VeļuMāte #LatvjuDievuSvētība #sentēvi #pagāni #Senpokaiņi #PokaiņuMežs #Skolnieciņš

pirms 5 mēnešiem, 2020.12.20 19:33

Skolnieciņš no svētakmeņa

Ir palikusi tikai viena nedēļa līdz Ziemassvētkiem. Būsim apzinīgi un lieki nepulcēsimies. Neļausim Ziemassvētkiem pārtapt par kovid-19 (covid-19) svētkiem. Neizaicināsim lieki likteni! Koronavīruss (kroņvīruss) apdraud katru no mums. Sargāsim savu un savu tuvāko drošību. Rūpīgi ievērosim valdības ierobežojumus un mediķu rekomendācijas. Būsim saprotoši gan pret valdību, gan pret līdzcilvēkiem. Svinēsim Ziemassvētkus atbildīgi gluži kā mūsu sentēvi. Ziemassvētki ir svētki par godu ziemai – gada saltākajam gadalaikam. Ziemassvētkos ir jāgodina sentēvi un Latvju Dievi. Tieši ticība Latvju Dieviem ir palīdzējusi mūsu tautai pārvarēt un izdzīvot pat vissmagākajās krīzēs. Pieņemsim savu sentēvu pagānisko mantojumu. Savas savrupmājas pagalmā iekursim ugunskuru par godu Latvju Dieviem. Ziedosim ugunskurā sauju graudu, sauju monētu un paciņu sviesta. Kvēpināsim kadiķa zariņus un vērmeļu buntes. Lūgsim pie ugunskura, lai Latvju Dievi svētī mūsu dzimtu, mūsu īpašumu un mūsu nākotni! Lūgsim pie ugunskura Pērkonu, Dabas Māti, Veļu Māti un Laimu. Ticēsim labajam, ticēsim Latvju Dieviem! Lai Augstākie spēki (Latvju Dievi) svētī mūs šajos Ziemassvētkos! Lai Latvju Dievi ir ar mums! Visa slava Latvju Dieviem!
Svētīgi, Skolnieciņš no svētakmeņa [Latvju Dievu dēls]
Darbs. Mājas. Svaigs gaiss.
©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-)
Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
#Latvija #latvietība #LatvjuDievi #Pērkons #Laima #Māra #DabasMāte #VeļuMāte #LatvjuDievuSvētība #sentēvi #pagāni #svētakmens #Skolnieciņš #Ziemassvētki

pirms 5 mēnešiem, 2020.12.20 19:34

Rucavas novadā

Uz rekurzeme.lv pilno versiju